Historie

• Historie nitěného knoflíku •

doublepanel-4

1680

Někdy tady začíná historie nitěného knoflíku, původně zvaného „Dorsetský knoflík“. V hrabství Dorset, ve Velké Británii, kde tento originální typ knoflíku vznikl, bylo pro výrobu použito ovčích rohů a hrubé bavlněné příze.

1874

V roce 1874 se tento unikátní textilní sortiment se v Čechách začal vyrábět zásluhou evangelického kazatele bratra Eugena Schmidta, který vedle pastorálních služeb projevil zájem o obtížné sociální poměry drobných řemeslníků a dělného lidu a inicioval návštěvu evangelické sestry Berty Boullaire z holandské církevní školy Wees&Weis z Zeistu. Tato církevní organizace potřebovala nové výrobce nitěných knoflíků pro anglický a zámořský trh. Z podnětu sestry Berty Boullaire pomohli zástupci firmy Wees&Weis naučit místní tkalce a krajkářky šití nitěných knoflíků a exportovat jejich rozšířenou produkci.

doublepanel-1_1

1921
Tradiční výroba v podorlických domácnostech v zimním období.

doublepanel-2_1

1924
Antonín Šlesinger spoluzakládá v Jablonném nad Orlicí dílnu na průmyslovou strojní výrobu. Hliníkový kroužek je obtáčen a vyšíván jemnou, velmi pevnou bavlněnou přízí. Množství ruční práce stále zůstává ve velkém procentu. Firma si zachovává i tradiční 100% ruční výrobu nitěných knoflíků, aby uspokojila náročný evropský trh.

doublepanel-3_1

1938
Během druhé světové války export úplně ustal. Po jejím skončení pokračovala výroba knoflíků strojových i ručních dál v omezeném rozsahu. Pokusy s navázáním styků s dřívějšími odběrateli se nevyvíjely příznivě a výroba knoflíků byla dále určena jen pro vnitřní obchod.
1951
Tohoto roku došlo ke znárodnění výroby knoflíků v Jablonném nad Orlicí, byla dosazena národní správa, kterou prováděl národní podnik KOH-I-NOOR Vyškov. Podnik prošel řadou změn a od roku 1960 byl převeden pod průmyslový kombinát Dřevotex, se sídlem v Žamberku.
1991
Byla založena společnost s ručením omezeným, Antonín Šlesinger, spol. s.r.o. Výroba nitěných knoflíků, která si do svého názvu dala jméno původního majitele a zakladatele firmy úspěšně pokračuje, udržuje tradici, snaží se navázat na úspěšný export knoflíků do zahraničí a rozšiřuje sortiment.

doublepanel-5_1

2015
Firma Antonín Šlesinger spol. s.r.o., byla prodána novému majiteli a mění název na A.S. Buttons s.r.o., přičemž obchodní značka Slesinger Thread Buttons zůstává zachována. Nový majitel a jeho tým má velký zájem na udržení tradičních technologií výroby a také inovuje pro rozšíření možností k uspokojení zákaznické poptávky.